De werknemer


Een zieke werknemer kost uw bedrijf veel geld. Het loon moet tot 2 jaar doorbetaald worden en bij langdurige uitval van uw werknemer kan het nodig zijn tijdelijk personeel in te huren. Uw zieke werknemer moet begeleid worden en u heeft een re-integratie verplichting. Wellicht moet het werk of de werkplek aangepast worden of dienen andere voorzieningen getroffen (en betaald!) te worden zodat uw werknemer weer aan de slag kan. In uw bedrijf of bij een andere werkgever. Als re-integratie niet lukt en instroom in de WIA dreigt dan vraagt het UWV een re-integratieverslag van u dat bij een beoordeling "onvoldoende" leidt tot een sanctie. Een derde jaar loondoorbetaling en re-integratieverplichting.


Hoe organiseert u dit? Schakelt u een arbodienst in? Is het nodig een risico te verzekeren? Of heeft u iets verzekerd dat niet nodig blijkt te zijn? Hoe zit het met eigen risicodragerschap voor de WGA en/of de ZW? En hoe zit het eigenlijk met de werknemers die ziek uit dienst gaan? Bent u daar nog (financieel) verantwoordelijk voor?