De ondernemer


Als u zelf als gevolg van ziekte of ongeval tijdelijk of permanent (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt wat betekent dat dan voor uw bedrijf? Wat gebeurt er met uw inkomen? Is de continuiteit van de bedrijfsvoering geregeld? Is het zinvol een verzekering af te sluiten om risico's af te dekken? Zo ja, welke? Ik breng uw situatie samen met u in kaart, onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen.