Diensten


Verzuimanalyse en grip op (kosten van) verzuim

Een verzuimpercentage zegt niets over de kosten van verzuim voor uw bedrijf. Stel: in uw bedrijf is het verzuimpercentage 3% . Vertegenwoordigt die 3% verzuim ook 3% van uw loonsom? En hoe hoog zijn de bijkomende kosten voor vervanging en/of overwerk. En werkt het verzuim door in de hoogte van de af te dragen premies?   lees verder


Casemanagement

Verzuimregie is primair een zaak van het bedrijf en een taak van de leidinggevende maar het is ook een vak op zich. Ziekteverzuim heeft direct gevolgen voor de werknemer zelf, de collega’s, de werkgever en het werkproces. Een adequate verzuimregie is gericht op herstel en op benoemen en benutten van de mogelijkheden van de zieke werknemer.  lees verder

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van iemand aan. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor terugkeer in de huidige functie of in een andere functie binnen of buiten het bedrijf. Arbeidsdeskundig onderzoek omvat een taak- en functieanalyse (werkplekonderzoek), een gesprek met de werkgever en een gesprek met de werknemer.  lees verder


Advies aan de ondernemer MKB inzake arbeidsongeschiktheid

Benu directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar, zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), freelancer of eigenaar van een eenmanszaak of VOF en raakt u arbeidsongeschikt dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand. U bent immers als zelfstandig ondernemer niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. lees verder