Ondernemer MKB en arbeidsongeschiktheid


Bent u directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar, zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), freelancer of eigenaar van een eenmanszaak of VOF en raakt u arbeidsongeschikt als gevolg van ziekte of ongeval dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand. U bent immers als zelfstandig ondernemer niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.  

 

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan zodoende verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Om het risico goed in kaart te brengen is het van belang ook te kijken naar het effect dat arbeidsongeschiktheid van de ondernemer heeft op de bedrijfsvoering en het bedrijf. Wellicht blijft het mogelijk een inkomen uit het bedrijf te verwerven of kan het bedrijf (deels) verkocht worden. Wat er bij arbeidsongeschiktheid van de ondernemer met het bedrijf gebeurt bepaalt mede of het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) overwogen moet worden. En als dat dan zo is dan zijn er vele mogelijkheden bij de verschillende verzekeraars.

 

De meest bekende AOV is de vorm waarbij iedere oorzaak van arbeidsongeschiktheid is verzekerd; zowel arbeidsongeschiktheid ontstaan door ziekte als door ongeval. Door de vele variabelen kan maatwerk gecreëerd worden als het gaat om hoogte van de dekking, eigen risico, eindleeftijd, uitsluitingen e.d. Een andere variant is de ongevallen AOV waarbij de oorzaken van arbeidsongeschiktheid fors beperkt zijn. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte is dan uitgesloten. Deze verzekeringsvorm kan interessant zijn voor ondernemers die geen gewone AOV kunnen krijgen, bijvoorbeeld vanwege reeds bestaande medische klachten.  


Een AOV kan een schadeverzekering zijn of een sommenverzekering. Er zijn ook mengvormen. In beide gevallen worden periodieke uitkeringen gedaan, uiteraard zolang en voor zover aan de voorwaarden voldaan wordt. Bij een schadeverzekering moet er een ‘’schade’’ zijn, te weten gederfd inkomen als gevolg van ziekte of ongeval. Als er geen inkomstenderving is dan vindt ook geen uitkering plaats. Heeft verzekerde een sommenverzekering dan is de vraag niet of er schade/inkomstenderving is, maar of er sprake is van arbeidsongeschiktheid (zoals omschreven in voorwaarden van de verzekering).

 

Als bedrijfskundige spreek ik u graag over de risico’s en gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uzelf en voor uw bedrijf. Als ongebonden en onafhankelijk adviseur inkomen kan ik u de weg wijzen in AO-verzekeringsland.terug