Arbeidsdeskundig onderzoek


Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van iemand aan. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of in een andere functie binnen of buiten het bedrijf. Arbeidskundig onderzoek omvat een taak- en functieanalyse (werkplekonderzoek), een gesprek met de werkgever en een gesprek met de werknemer.

Arbeidsdeskundig onderzoek is zeker aan de orde aan het eind van het eerste ziektejaar, ook wel het opschudmoment genoemd. Het kan echter zinvol zijn om al eerder arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

·         bij dreigend ziekteverzuim en de medewerker geeft aan zijn werk niet meer te kunnen uitvoeren

·         bij onduidelijkheid of de zieke medewerker het werk weer kan uitvoeren in de toekomst

·         indien re-integratie moeizaam verloopt en hiervoor geen aanwijsbare redenen zijn

 

De arbeidsdeskundige rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:

Kan betrokkene zijn/haar eigen functie uitvoeren?

Zo nee, is de functie passend te maken?

Zo nee, kan betrokkene andere passende arbeid verrichten in de eigen organisatie?

En als dat laatste niet mogelijk is, wat zijn dan de mogelijkheden om betrokkene te begeleiden naar passend werk in een andere organisatie? terug